Model 4D · ROZLICZ

B-CONSULTING 4D SINGLE PAGE FEATURED 1.cdr04

Model 4D · ROZLICZ

NAPISZ-URUCHOM-WESPRZYJ-ROZLICZ, czyli projekt w czterech wymiarach – autorska kompleksowa usługa B-Consulting (4D)

Czwarty wymiar każdego projektu to pełna obsługa finansowa. Obejmuje zestaw działań związanych z księgowaniem i rozliczaniem środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych. W pierwszej kolejności organizowane jest dla zespołu projektowego i służb księgowych Klienta szkolenie z zakresu zasad i procedur rozliczania projektów, z wymogów donatora oraz przepisów prawa, których zastosowanie warunkuje poprawność finansowego wdrożenia przedsięwzięcia.

Usługa obejmuje także bieżące zarządzanie przepływami finansowymi w projekcie oraz księgowanie wydatków projektowych, opisy dokumentów, obsługa rachunku bankowego i sporządzenie sprawozdań i informacji finansowych. Rozwiązania przyjęte przez B-Consulting tworzą spójny system zarządzania zasobami finansowymi z dominującym znaczeniem wniosku płatniczego, do potrzeb którego dopasowane są pozostałe elementy usługi ROZLICZ.

Elementy usługi ROZLICZ:

- Przygotowanie wniosku o płatność
- Szkolenia kwalifikowalność i rozliczanie
- Przepływy finansowe
- Księgowanie projektu