Cztery zasadnicze usługi, które świadczymy to kompleksowe podejście, nazwane autorsko Modelem 4 D. Opiera się on sprawdzonych rozwiązaniach wykorzystywanych w metodykach zarządzania projektami IPMA (International Project Management Association) oraz preferowanej przez Komisję Europejską metodyce PCM (Project Cycle Management). Dzięki usprawnieniu procesów zarządzania projektu umożliwia skuteczną realizację celów i osiągnięcie żądanej wartości.

 

Modułowa budowa usługi składa się z szeregu procesów i działań zarządczych, co pozwala na dostosowanie jej zakresu do indywidualnych i bieżących potrzeb każdego Klienta. Dzięki temu jest uruchamiana szybko i precyzyjnie, przez co może być wdrożona na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia projektowego. Klient, mając do dyspozycji kilkadziesiąt elementów usługi, sam komponuje jej zakres: od identyfikacji potrzeby/problemu i poszukiwania źródeł finansowania, po księgowanie wydatków i ich rozliczenie zgodnie z wymaganiami instytucji udzielającej dotacji.

 
 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG W MODUŁACH 

NAPISZ
 • Analiza możliwości pozyskania dofinasowania w oparciu o potrzeby i zasoby Klienta
 • Optymalny wybór źródła finasowania
 • Omówienie koncepcji projektu w dogodnej formie (warsztat projektowy stacjonarny lub on-line, rozmowa telefoniczna)
 • Opracowanie wniosku o dofinasowanie i wymaganych załączników
 • Monitoring procesu oceny projektu, w tym przygotowanie merytoryczne pism
 
URUCHOM
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do:

      – podpisania umowy o dofinasowanie

      – uruchomienia projektu: dokumenty promocyjne, rekrutacyjne, inne w zależności od rodzaju projektu

 
WESPRZYJ
 • Wdrożenie projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, przepisami i wymaganiami Instytucji Zarządzającej/ Pośredniczącej wspólnie z dedykowanym projektowi specjalistą ds. realizacji
 • Instruktaż realizacji projektu, w tym weryfikacja czynników ryzyka
 • Koordynacja procedur zakupowych, procesów zatrudnieniowych i innych związanych z realizacją projektu
 • Reprezentacja Klienta przed Instytucją Zarządzającą/Pośredniczącą
 • Wsparcie i konsultacje podejmowanych działań projektowych na każdym etapie realizacji projektu, co zapewnia najwyższą efektywność w realizacji założeń projektu (cele, rezultaty, harmonogram, budżet, itd.)
 
ROZLICZ
 • Wsparcie w działaniach związanych z całym procesem rozliczania otrzymanego dofinasowania: WoP, raporty, cykliczne audyty przygotowujące do końcowej kontroli projektu

 

     Moduły usługi 4D i jej szczegółowy zakres są dostosowywane do indywidualnych potrzeb i komponowane razem z Klientem.