O firmie

Wiedza · Kompetencje · Rozwój

Bartłomiej Gębarowski - właściciel B-Consulting - od 15 lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z polityką regionalną Unii Europejskiej, najpierw jako szef Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej, kierownik projektów finansowanych przez Komisję Europejską, a następnie konsultant i założyciel Grupy Doradczej B-Consulting. Wraz z zespołem ekspertów – praktyków opracowujących i wdrażających przedsięwzięcia projektowe jest gwarantem stosowania najlepszych praktyk i aktualnych rozwiązań prawnych i organizacyjnych w ramach Umowy Partnerstwa na lata 2014 – 2020. Wiedza B-Consulting to również krajowe i regionalne programy operacyjne, w których powstaniu aktywnie uczestniczyliśmy.

B-Consulting to eksperci wywodzący się z instytucji zarządzających i pośredniczących funduszami unijnymi, Urzędu Zamówień Publicznych, doradcy biznesu i organizacji pozarządowych. Prace projektowe wspomagamy najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi - MSProject, GanttProject, OpenProj, Project Vision, Quick Gantt, Rodos, Zuzia, Kalxel i inne. Stosujemy procedury i narzędzia metodyk: PCM, Prince2, PMI, SPMP. Kierownik projektu? Inżynier kontraktu? Kosztorysant? Coach? Doradca zawodowy? Psycholog? Muzykoterapeuta? Potrzebne jest wsparcie eksperckie? B-Consulting to wszystkie kompetencje dostępne w jednym miejscu. Integrujemy kompetencje w ramach ok. 40 zawodów i specjalności związanych z cyklem życia projektu inwestycyjnego, innowacyjnego, edukacyjnego i społecznego.

Razem z naszymi klientami tworzymy środowisko przyjazne nowatorskim rozwiązaniom. B‑Consulting to działania związane z inicjowaniem i definiowaniem projektów, ale także opracowanie strategii, programów i planów operacyjnych. Przeprowadzamy proces inkubacji pomysłu od diagnozy rzeczywistych potrzeb, poprzez wdrażanie, rozliczenie, audyt, do ewaluacji osiągniętych efektów. B-Consulting to około 200 opracowanych i wdrożonych niepowtarzalnych przedsięwzięć projektowych na terenie całego kraju, ponad 1000 opracowanych lub konsultowanych wniosków aplikacyjnych, więcej niż 100 procesów kontroli projektów, które nasz zespół wsparł lub przeprowadził. Potencjał B-Consulting budowany jest także w oparciu o doświadczenie zdobyte w ramach zrealizowanych przez nas ponad 50.000 godzin szkoleń dla łącznej liczby przekraczającej 15.000 osób. Inkubujemy rozwój w środowisku biznesowym, społecznościach lokalnych i administracji.