Zespół

Kadra zarządzająca B-Consulting:

Bartłomiej Gębarowski - Właściciel

Od 15 lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z polityką regionalną Unii Europejskiej, najpierw jako szef Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej, kierownik projektów finansowanych przez Komisję Europejską, a następnie konsultant i założyciel Grupy Doradczej B-Consulting. W latach 2002-2006 był Koordynatorem Zespołu Merytorycznego Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie podkarpackim, akredytowanym trenerem Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ekspertem zarządzania strategicznego i zarządzania projektami. Funkcję Dyrektora Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej pełnił od roku 2000 do 2006. W latach 2007-2012 był ekspertem w projektach Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. Autor tekstów naukowych i programów studiów, twórca lub współtwórca strategii rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego, Miasta i Gminy Kolbuszowa, Gminy Dydnia, Gminy Radomyśl n. Sanem oraz Powiatu Strzyżowskiego, trener warsztatów strategicznych województwa podkarpackiego i współorganizator konferencji: "Strategia rozwoju regionalnego województwa podkarpackiego" i "Strategia rozwoju powiatu".  Wraz z zespołem specjalistów opracowujących i wdrażających przedsięwzięcia projektowe, jest gwarantem stosowania najlepszych praktyk i aktualnych rozwiązań prawnych i organizacyjnych w ramach Umowy Partnerstwa na lata 2014 – 2020. W działalności firmy B-Consulting wykorzystuje również swoją wiedzę z zakresu krajowych i regionalnych programów operacyjnych, w których powstaniu aktywnie uczestniczył.

 

 

Bartłomiej Żyra - Kierownik Działu Realizacji Projektów

Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Politologia ze specjalizacją europejską oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych. Od ponad 10 lat związany zawodowo z tematyką funduszy unijnych. Zaangażowany we wdrażanie kilkudziesięciu inicjatyw projektowych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020 w następujących obszarach: włączenie społeczne, edukacja, rynek pracy, środowisko, pomoc społeczna oraz usługi dla administracji publicznej.

Grzegorz Ścibisz - Kierownik Działu Organizacji Szkoleń

e-mail: gscibisz@b-consulting.pl

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunku Historia. Ukończył studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie zamówieniami publicznymi na Politechnice Lubelskiej oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Rzeszowskim. W B-CONSULTING Bartłomiej Gębarowski pozostaje odpowiedzialny za zarządzanie i nadzór pracy specjalistów ds. szkoleń. Do jego obowiązków należą także dbałość o jakość i terminowość wykonywanych zadań oraz nadzór w przygotowaniu logistycznym szkoleń, a także odpowiedzialność za merytoryczną poprawność materiałów szkoleniowych oraz wdrażanie procedur jakości realizowanych usług. Swoją przygodę w B-CONSULTING Bartłomiej Gębarowski rozpoczął w 2013 r. Od tego czasu przygotował z ramienia firmy ponad 250 ofert przetargowych oraz wdrożył ponad 1000 szkoleń dla Klientów na terenie całego kraju.

„Kiedy robimy więcej, niż to, za co nam płacą, w końcu będą nam płacić więcej, za to, co robimy” Zig Ziglar

 

 Struktura B-Consulting:

DZIAŁ PROJEKTÓW
DZIAŁ REALIZACJI PROJEKTÓW
DZIAŁ SZKOLEŃ
DZIAŁ MARKETINGU