Szkolenia

SZKOLENIA ROZWOJOWE I ZAWODOWE

Firma B-Consulting posiada wieloletnie doświadczenie w całościowej organizacji szkoleń. Pomagamy w planowaniu szkolenia, koordynujemy jego przebieg. Dysponujemy bogatą i sprawdzoną bazą noclegową, cateringową, a także bazą trenerów, doradców i coachów z wielu dziedzin.

Poniżej prezentujemy katalog oferowanych szkoleń:

 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych – celem organizacji zajęć jest budowa i rozwijanie umiejętności interpersonalnych w życiu osobistym i przyszłej pracy zawodowej, podniesienie samoświadomości uczestników tj. rozumienia swojej indywidualności, umiejętności radzenia sobie ze stresem, rozumienia zasad i wartości jakimi kierują się w życiu oraz budowa i podniesienie poczucia własnej wartości uczestników projektów systemowych oraz umiejętność wyznaczania swoich celów życiowych i ich skutecznej realizacji (do 10 dni);
  Trening pracy - ćwiczenie umiejętności poszukiwania pracy, przygotowania i opracowania podstawowych dokumentów tj. życiorys zawodowy i list motywacyjny, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej (warsztat - 3 dni);
 • Trening kompetencji rodzicielskich - wsparcie rozwoju kompetencji rodzicielskich i budowa umiejętności radzenia sobie rodziców w sytuacjach wychowawczych (3 dni);
 • Trening kompetencji partnerskich – kształtowanie relacji partnerskich, współpracy partnerskiej, wspólnego podejmowania decyzji, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, rozwiązywanie konfliktów (3 dni);
 • Trening kompetencji życiowych - poradnictwo specjalistyczne i/lub udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach służące przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy uczestników projektów systemowych oraz wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową uczestników projektu (3 dni);
 • Organizacja grup samopomocowych (wsparcia), których celem jest dzielenie się doświadczeniem w pokonywaniu związanych ze wspólnym problemem trudności, dzielenie się wsparciem emocjonalnym, zwalczanie bezradności wobec problemu trudnej sytuacji życiowej, budowanie siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczestników, wymiana użytecznych informacji, pogłębianie wglądu i zrozumienia u uczestników oraz szukanie wspólnymi siłami rozwiązań (3 dni);
 • Organizacja indywidualnych spotkań rozwojowych z elementami coachingu - organizacja i przeprowadzenie indywidualnych spotkań, w których uczestnik pracuje nad własnym rozwojem: pewnością siebie, organizacją własnego czasu, postawieniem celów życiowych i zawodowych; spotkania dodają większej motywacji i mobilizują do działania (6 spotkań tematycznych);
  Organizacja i realizacja innych szkoleń i warsztatów dopasowanych pod indywidualne potrzeby oraz oczekiwania naszych klientów w zakresie rozwoju kompetencji, umiejętności i kwalifikacji;
 • Kursy zawodowe – przygotujemy i zrealizujemy kurs zawodowy dopasowany do potrzeb naszych klientów, pracowników, uczestników projektów; realizujemy w tym zakresie również diagnozy rozwojowe; kursy zawodowe realizowane są samodzielnie przez naszą kadrę bądź z udziałem podwykonawców.; oferta kursów obejmuje między innymi: kurs kucharza, kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych, kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej; operator koparki, koparko-ładowarki, operator wózka widłowego, kursy komputerowe, kurs pracownika porządkowego, kurs pracownika administracyjno-biurowego oraz wiele innych; realizujemy także kursy prawa jazdy wraz z kursami kwalifikacyjnymi.

Przedstawiona oferta stanowi propozycję, która może być modyfikowana ze względu na szczególne potrzeby danej grupy, poziom percepcji uczestników oraz ich specyficzne problemy.