O firmie

B-CONSULTING - TWÓJ PARTNER W REALIZACJI PROJEKTU!

B-Consulting to firma świadcząca kompleksowe usługi konsultingowe, doradcze i szkoleniowe w zakresie pozyskiwania środków z funduszy unijnych. Jako grupa doradcza specjalizujemy się w obsłudze projektów wg autorskiego modelu opartego o cztery wymiary projektu - 4D czyli NAPISZ-URUCHOM-WESPRZYJ-ROZLICZ. Poszczególne elementy oferty mogą być realizowane oddzielnie lub tworzyć system wsparcia na każdym etapie przedsięwzięcia. Swoją ofertę kierujemy zarówno do instytucji publicznych, organizacji samorządowych, jak i przedsiębiorstw prywatnych na terenie całej Polski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, aby wspólnie wypracować najlepsze rozwiązanie dedykowane jego potrzebom.

Nasz zespół tworzą profesjonaliści wywodzący się z instytucji zarządzających i pośredniczących funduszami unijnymi, Urzędu Zamówień Publicznych, doradcy biznesu i organizacji pozarządowych. Zdobyte doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji unijnych czyni nas ekspertami w dziedzinie doradztwa europejskiego i jest gwarancją sukcesu.

Nasze doświadczenie

- 860 opracowanych projektów na terenie całego kraju, w tym 410 w perspektywie finansowej 2014-2020
- 1410 opracowanych lub konsultowanych wniosków aplikacyjnych,
- 150 procesów kontroli projektów,
-ponad 200000 godzin szkoleń dla około 40000 uczestników.

Wykorzystywane narzędzia

Prace projektowe wspomagamy najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi - MSProject, GanttProject, OpenProj, Project Vision, Quick Gantt, Rodos, Zuzia, Kalxel i inne. Stosujemy procedury i narzędzia metodyk- PCM, Prince2, PMI, SPMP.

Zespół ekspertów

Posiadamy niezbędne kompetencje w ramach zawodów i specjalności związanych z cyklem życia projektu inwestycyjnego, innowacyjnego, edukacyjnego i społecznego między innymi: kierowników projektu, inżynierów kontraktu, kosztorysantów, coachów rozwoju osobistego, trenerów szkoleń miękkich, doradców zawodowych, rehabilitantów, specjalistów do terapii przez sztukę.