Nowa perspektywa dla POLSKI WSCHODNIEJ 2021-2027

Nowa perspektywa dla POLSKI WSCHODNIEJ 2021-2027

Polska przygotowuje się do rozpoczęcia realizacji programów finansowanych z nowego budżetu unijnego na lata 2021-2027. Jednym z nich jest program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW), który jest kontynuacją wsparcia makroregionu Polski Wschodniej oferowanego w dwóch ostatnich perspektywach UE 2007-2013 oraz 2014-2020. Zakres terytorialny Programu w nowej perspektywie finansowej został rozszerzony o region NUTS-2 mazowiecki regionalny.

W związku z tym nasza firma wzięła udział w wysłuchaniu publicznym transmitowanym na żywo w sprawie programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, które odbyło się 29 kwietnia w godz. 10.00-15.00.

Głównym celem programu jest utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności makroregionu oraz wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej.

Zakładane cele szczegółowe programu to:

  1. Wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw,
  2. Podniesienie jakości życia mieszkańców przez ochronę klimatu,
  3. Zwiększenie dostępności transportowej Polski Wschodniej,
  4. Aktywizacja kapitału społecznego oraz wzrost wykorzystania potencjału turystyki i uzdrowisk.

Program realizowany będzie na terenie następujących województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz region mazowiecki regionalny (woj. mazowieckie z wyłączeniem Warszawy i powiatów ją otaczających).