NAPISZ-URUCHOM-WESPRZYJ-ROZLICZ, czyli projekt w czterech wymiarach – nowa kompleksowa usługa B-Consulting (4D)

NAPISZ-URUCHOM-WESPRZYJ-ROZLICZ, czyli projekt w czterech wymiarach – nowa kompleksowa usługa B-Consulting (4D)

Usługa opiera się na sprawdzonych rozwiązaniach wykorzystywanych w metodykach zarządzania projektami IPMA (International Project Management Association) oraz preferowanej przez Komisję Europejską metodyce PCM (Project Cycle Management). Dzięki usprawnieniu procesów zarządzania projektu umożliwia skuteczną realizację celów i osiągnięcie żądanej wartości.

Modułowa budowa usługi składa się z szeregu procesów i działań zarządczych i pozwala na dostosowanie jej zakresu do indywidualnych i bieżących potrzeb każdego Klienta. Dzięki temu jest uruchamiana szybko i precyzyjnie i może być wdrożona na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia projektowego. Klient sam mając do dyspozycji kilkadziesiąt elementów usługi komponuje jej zakres: od identyfikacji potrzeby/problemu i poszukiwanie źródeł finansowania, po księgowanie wydatków i ich rozliczenie zgodnie z wymaganiami instytucji udzielającej dotacji.

Nie ma znaczenia w ramach jakiego programu operacyjnego lub inicjatywy realizowany jest projekt. Nasi eksperci wykorzystują w swojej pracy procedury finansowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, funduszy norweskich i mechanizmu szwajcarskiego.

NAPISZ – wsparcie Klienta w identyfikacji i inicjowaniu projektu, opracowaniu podstawowej dokumentacji projektowej i przełożeniu jej na język wniosku aplikacyjnego. Organizujemy w tym zakresie warsztaty projektowe, mające na celu zaspokojenie potrzeb i oczekiwań Klienta w kierunku zarządzania przedsięwzięciem. Ze wsparciem Grupy Doradczej B – Consulting opracowanie biznesplanu czy studium wykonalności mają Państwo gwarancję oszczędności czasu, a przede wszystkim niezawodnego funkcjonowania całego systemu projektowego.

URUCHOM – jest to szereg procesów związanych z najtrudniejszym, początkowym okresem realizacji projektu, kiedy wszystkie „klocki” wymagają odpowiedniego konstruktora. Grupa Doradcza B – Consulting pomaga w opracowaniu kluczowych dokumentów projektowych dotyczących polityki personalnej, promocji, rekrutacji, zarządzania ryzykiem, wykorzystania zasobów, planowania przepływów finansowych, bez których efektywne wdrożenie projektu i rozliczenie dotacji nie byłoby możliwe.

WESPRZYJ – inżynier kontraktu, menedżer projektu, koordynator? Jeżeli potrzeba fachowców, jest Grupa Doradcza B-Consulting. Obiektywne kryteria monitoringu i ewaluacja projektu to główne działania wspomagające zarządzanie. Oprócz tego oferujemy usługę microAUDITu, kontroli przygotowawczej, audytu, obsługę pełnego procesu zlecania zadań zgodnie z procedurami zamówień publicznych (zasady konkurencyjności i efektywności finansowej) oraz promocji projektu.

ROZLICZ – w ramach tej usługi szkolimy działy księgowo- finansowe. Dzięki zdobytej wiedzy na szkoleniach warsztatowych będą skuteczniej rozliczać dotację. Dodatkowo oferujemy opracowanie wniosków aplikacyjnych, księgowanie wydatków projektowych, opisywanie i sporządzanie dokumentów analizy przepływów finansowych. Koszty kwalifikowalne to nasza domena!
Grupa Doradcza B-Consulting – Twój Partner w realizacji dobrych projektów!

Więcej szczegółów dotyczących usługi znajdziesz tutaj