Krajowy Plan Odbudowy wysłany do Komisji Europejskiej

Krajowy Plan Odbudowy wysłany do Komisji Europejskiej

Od 26 lutego do 2 kwietnia trwały konsultacje Krajowego Planu Odbudowy.
W konferencji inaugurującej udział wziął premier Mateusz Morawiecki. W ramach konsultacji Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zorganizowało trzy debaty poświęcone pięciu filarom Krajowego Planu Odbudowy. Odbyło się również pięć wysłuchań publicznych KPO. Możliwe było również zgłaszanie uwag przez dedykowany formularz na stronie internetowej.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oficjalnie przesłało Krajowy Plan Odbudowy (KPO) do Komisji Europejskiej przez system CIRCABC. Dokument jest podstawą do wypłaty pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro.

Krajowy Plan Odbudowy 30 kwietnia został zaakceptowany na specjalnym posiedzeniu Rady Ministrów. Rząd jednocześnie upoważnił Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do wprowadzania dalszych zmian w dokumencie.

Fundusz Odbudowy koncentruje się na kluczowych obszarach dla gospodarki:

  • innowacyjności, przedsiębiorczości,
  • reformie rynku pracy,
  • transformacji ekologicznej i cyfrowej,
  • ekologicznym transporcie i wzmocnieniu systemu opieki zdrowotnej

Zapewniono, że w dokumencie znalazły się wszystkie uwagi wynegocjowane z Lewicą, a także uwagi, które wpłynęły w trakcie konsultacji społecznych, przede wszystkich dotyczące samorządów i rolnictwa.