Konsultacje Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

Konsultacje Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

20 kwietnia ruszyły konsultacje nowego programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), które potrwają do 25 maja 2021 r.

W czasach pandemii, doceniono jeszcze bardziej jak duże znaczenie ma łatwy i szybki dostęp do Internetu. Dzięki niemu możliwa jest zdalna praca i edukacja, korzystanie z e-usług czy zakupów on-line. Zapoczątkowane procesy podczas panującej pandemii będą kontynuowane. Dlatego warto się w nie angażować. Jeżeli masz wątpliwości, czy finansowane projekty jakkolwiek Cię dotyczą, zapoznaj się z efektami programu realizowanego dotychczas. Kto nie korzystał np. z usług e-administracji czy e-zdrowia! Aplikację pacjent.gov.pl, Internetowe Konto Pacjenta i e-receptę zna już prawie każdy. To samo dotyczy internetowego dostępu do edukacji, zasobów nauki i kultury czy zwykłej informacji. Przyjrzyj się uważnie temu, co już udało się zrobić dzięki Funduszom Europejskim na cyfryzację i zaopiniuj nowy program.

Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy będzie koncentrował się przede wszystkim na:

  • zwiększeniu dostępu do ultraszybkiego Internetu szerokopasmowego,
  • wspieraniu inwestycji z zakresu budowy,
  • rozbudowy lub przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej.
  • doprowadzaniu Internetu nie tylko do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, ale także do urzędów, szkół, szpitali czy instytucji kultury.

Kolejnym celem programu będzie zwiększenie jakości i dostępności e-usług publicznych, w tym zdrowotnych. Fundusze unijne pomogą udostępnić nowoczesne usługi cyfrowe, które pozwolą na załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców w formie elektronicznej. Ważnym obszarem wsparcia będzie także cyfryzacja procesów administracyjnych, dzięki czemu poszerzy się zakres spraw możliwych do załatwienia online.

W dobie transformacji cyfrowej duża waga w wykorzystaniu środków UE będzie przywiązywana do cyberbezpieczeństwa, zarówno w kontekście wymiany danych, jak i elektronicznego załatwiania spraw. FERC postawił sobie również za cel tworzenie cyfrowych rozwiązań dla problemów społeczno-gospodarczych, do czego wykorzystane zostaną współpracujące podmioty z sektorów gospodarki, nauki i biznesu. Ostatnim obszarem wspieranym przy wykorzystaniu środków z FERC będzie rozwój wysokich kompetencji cyfrowych, w tym z zakresu cyberbezpieczeństwa dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców.

Dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy będzie udzielane w formie dotacji.

Skorzystają z nich:

  • przedsiębiorcy,
  • administracja publiczna,
  • podmioty lecznicze,
  • instytucje kultury i systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
  • organizacje pozarządowe.

Więcej informacji o konsultacjach dla programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, trwających do 25 maja, można znaleźć na stronie www.polskacyfrowa.gov.pl. Jest na niej dostępny również formularz do zgłaszania uwag.

Wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy odbędzie się 13 maja od 10.00 do 15.00.