Dla firm

Oferta dla przedsiębiorców

Perspektywa finansowa na lata 2014 – 2020 stwarza wiele nowych możliwości przedsiębiorcom ubiegającym się o wsparcie ze środków Unii Europejskiej w szczególności w zakresie przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym, rozwojowym i wdrożeniowym.

Przedsiębiorcom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oferujemy kompleksową usługę przygotowania, zarządzania i rozliczenia projektu opartą o cztery wymiary każdego projektu (4D) ujęte w schemat Napisz / Uruchom / Wesprzyj / Rozlicz (link). Ten model pracy oferuje wysoki poziom elastyczności zakresu usługi w oparciu o indywidualne podejście do klienta i jego potrzeb. Razem z naszymi klientami tworzymy środowisko przyjazne nowatorskim rozwiązaniom. B -Consulting to działania związane z inicjowaniem i definiowaniem projektów, ale także opracowaniem strategii, programów
i planów operacyjnych

B-Consulting obsługuje kompleksowo projekty dofinansowane ze środków unijnych oraz krajowych, m.in. w ramach takich programów jak:

 • Regionalne Programy Operacyjne (RPO) dla wszystkich województw
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC)
 • Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój (PO WER)
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ)
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW)
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
 • Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY)
 • Europejska Współpraca Terytorialna (EWT)

W zależności od wymagań naszych Klientów, w skład opracowywanej przez naszą firmę dokumentacji projektowej wchodzi między innymi:

 • wniosek o dofinansowanie,
 • biznesplan,
 • analiza finansowo - ekonomiczna,
 • dokumentacja techniczna inwestycji,
 • ocena oddziaływania na środowisko.

B-CONSULTING - TWÓJ PARTNER W REALIZACJI PROJEKTU!

Zainteresowane przedsiębiorstwa prosimy o kontakt na poniższy adres:
marketing@b-consulting.pl