Model 4D · URUCHOM

B-CONSULTING 4D SINGLE PAGE FEATURED 1.cdr02

Model 4D · URUCHOM

NAPISZ-URUCHOM-WESPRZYJ-ROZLICZ, czyli projekt w czterech wymiarach – autorska kompleksowa usługa B-Consulting (4D)

Drugi wymiar usługi koncentruje się na przygotowaniu organizacyjnym i merytorycznym do wdrożenia projektu. Każda organizacja to specyficzny i niepowtarzalny system powiązanych ze sobą funkcji. Każdy projekt posiada indywidualny charakter. Połączenie obu struktur wraz z wzajemnie przenikającymi się stanowiskami i funkcjami może okazać się jednym z fundamentalnych faktorów sukcesu całego przedsięwzięcia i jest nie lada wyzwaniem, szczególnie w projektach partnerskich. Usługa pozwoli dobrać dopasowaną do organizacji odpowiednią strukturę zarządzania i uformować ją do wymagań projektu.

W pierwszej kolejności analizowane jest środowisko projektu, tworzona macierz odpowiedzialności oraz wykres struktury zarządzania projektem. Następnie opracowywane są dokumenty polityki personalnej – zakresy obowiązków, opisy stanowisk pracy, delegacje do projektu, dokumenty prawne związane z angażowaniem personelu zarządzającego projektem i innych osób włączonych w jego realizację. Wiedza na temat struktury zarządzania projektem umożliwia opracowanie księgi procedur projektu uwzględniającej wszystkie planowane procesy zarządcze, dla których określane są terminy i produkty wynikowe, a także regulamin projektu. Dzięki temu zidentyfikowane zostaną najważniejsze procedury rozpoczęcia, planowania, realizacji, monitorowania i kontroli oraz zakończenia projektu.

Dokumentację uzupełniają cztery komplementarne plany wspomagające proces zarządzania i wdrażania – plan wykorzystania zasobów, plan przepływów finansowych, plan zarządzania ryzykiem oraz plan rekrutacji (dla projektów, w których przewidziano działania na rzecz osób). Zaletą URUCHOM jest możliwość wdrożenia usługi w sposób zdalny, przy użyciu łącza internetowego i telefonicznego. Dzięki temu nie angażuje znacznych środków finansowych. Efektem ostatecznym jest przygotowanie podstawowej dokumentacji niezbędnej do uruchomienia i wdrożenia projektu.

Elementy usługi URUCHOM:

- Budowanie struktury zespołu
- Dokumenty polityki personalnej
- Procesy zarządcze
- Regulamin
- Plan przepływów finansowych
- Plan zarządzania ryzykiem
- Plan rekrutacji
- Plan wykorzystania zasobów