Kompleksowa obsługa projektu wg. Modelu 4D

Kompleksowa obsługa projektu wg. autorskiego Modelu 4 D

Napisz > Uruchom > Wesprzyj > Rozlicz

NAPISZ-URUCHOM-WESPRZYJ-ROZLICZ, czyli projekt w czterech wymiarach – autorska kompleksowa usługa B-Consulting (4D)

Usługa opiera się na sprawdzonych rozwiązaniach wykorzystywanychw metodykach zarządzania projektami IPMA (International Project Management Association) oraz preferowanej przez Komisję Europejską metodyce PCM (Project Cycle Management). Dzięki usprawnieniu procesów zarządzania projektu umożliwia skuteczną realizację celów i osiągnięcie żądanej wartości.

Modułowa budowa usługi składa się z szeregu procesów i działań zarządczych i pozwala na dostosowanie jej zakresu do indywidualnych i bieżących potrzeb każdego Klienta. Dzięki temu jest uruchamiana szybko i precyzyjnie i może być wdrożona na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia projektowego. Klient sam mając do dyspozycji kilkadziesiąt elementów usługi komponuje jej zakres: od identyfikacji potrzeby/problemu i poszukiwanie źródeł finansowania, po księgowanie wydatków i ich rozliczenie zgodnie z wymaganiami instytucji udzielającej dotacji. Nie ma znaczenia w ramach jakiego programu operacyjnego lub inicjatywy realizowany jest projekt. Nasi eksperci wykorzystują w swojej pracy procedury finansowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, funduszy norweskich i mechanizmu szwajcarskiego.

NAPISZ – wsparcie Klienta w identyfikacji i inicjowaniu projektu, opracowaniu podstawowej dokumentacji projektowej i przełożeniu jej na język wniosku aplikacyjnego. Organizujemy w tym zakresie warsztaty projektowe, mające na celu zaspokojenie potrzeb i oczekiwań Klienta w kierunku zarządzania przedsięwzięciem. Ze wsparciem Grupy Doradczej B - Consulting opracowanie biznesplanu czy studium wykonalności mają Państwo gwarancję oszczędności czasu, a przede wszystkim niezawodnego funkcjonowania całego systemu projektowego.

URUCHOM – jest to szereg procesów związanych z najtrudniejszym, początkowym okresem realizacji projektu, kiedy wszystkie „klocki” wymagają odpowiedniego konstruktora. Grupa Doradcza B - Consulting pomaga w opracowaniu kluczowych dokumentów projektowych dotyczących polityki personalnej, promocji, rekrutacji, zarządzania ryzykiem, wykorzystania zasobów, planowania przepływów finansowych, bez których efektywne wdrożenie projektu i rozliczenie dotacji nie byłoby możliwe.

WESPRZYJ – inżynier kontraktu, menedżer projektu, koordynator? Jeżeli potrzeba fachowców, jest Grupa Doradcza B-Consulting. Obiektywne kryteria monitoringu i ewaluacja projektu to główne działania wspomagające zarządzanie. Oprócz tego oferujemy usługę microAUDITu, kontroli przygotowawczej, audytu, obsługę pełnego procesu zlecania zadań zgodnie z procedurami zamówień publicznych (zasady konkurencyjności i efektywności finansowej) oraz promocji projektu.

ROZLICZ – w ramach tej usługi szkolimy działy księgowo- finansowe. Dzięki zdobytej wiedzy na szkoleniach warsztatowych będą skuteczniej rozliczać dotację. Dodatkowo oferujemy opracowanie wniosków aplikacyjnych, księgowanie wydatków projektowych, opisywanie i sporządzanie dokumentów analizy przepływów finansowych. Koszty kwalifikowalne to nasza domena!