RPO Zachodniopomorskiego. 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych

RPO Zachodniopomorskiego. 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych

RPO Zachodniopomorskiego. 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych, Dostęp do danych przestrzennych, mający na celu zwiększenie dostępności do e-usług publicznych.

Kto może składać wnioski?

W ramach naboru podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru wspierane będą następujące typy projektów

-rozwój e-usług publicznych (A2C),

-rozwój usług wewnątrz administracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych,

-rozwój infrastruktury informatycznej niezbędnej dla funkcjonowania e-usług publicznych (informatyzacja procesów front i back-office w tym rozwój aplikacji i systemów bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów itp.) oraz instytucji publicznych z klientami, zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Termin składania wniosków: od 27.11.2017 r. do 31.12.2020 r.

Nasza firma oferuje Państwu kompleksową usługę opracowania, wdrożenia, zarządzania i rozliczenia projektu.  Przez cały okres trwania projektu jesteśmy do dyspozycji naszych klientów służąc radą na każdym etapie realizacji.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami zapraszamy do kontaktu pod numerami
tel. 17  852 52 78 lub 533 688 500.

Zapytania można także wysłać na adres mailowy: marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego znajdują się na stronie www.b-consulting.pl