Zachodniopomorskie JST

Masz pytania o dotacje?

Zadzwoń lub napisz:

kom. 533 688 500
 
tel. 17 852 52 78
fax. 17 78 77 250

 
marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach dla firm ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego:

7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej: RPZP.07.02.00-IP.02-32-K50/19 nabór ogłasza Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

0 komentarzy

7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym – typ 1

Termin rozstrzygnięcia konkursu 26.08.2019 r. Kto może składać wnioski? jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność statutową lub gospodarczą w obszarze usług społecznych użyteczności publicznej, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi…

0 komentarzy

7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

Termin rozstrzygnięcia konkursu 2019-08-26 Kto może składać wnioski? jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,  organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność statutową lub gospodarczą w obszarze usług społecznych użyteczności publicznej, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na…

0 komentarzy