Wielkopolskie JST

Masz pytania o dotacje?

Zadzwoń lub napisz:

kom. 533 688 500
 
tel. 17 852 52 78
fax. 17 78 77 250

 
marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach dla firm ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Wielkopolskiego:

Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi [RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/19]

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 01.04.2019 r. ogłasza nabór nr RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Terminy:  od 01-04-2019 do 31-12-2019 Kto może składać wnioski? Jednostki samorządu terytorialnego (gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie). Na co można otrzymać…

0 komentarzy

7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 z dniem 27.05.2019 r. ogłasza konkurs nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/19. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe TERMIN NABORU  od 27.06.2019 do 16.08.2019

0 komentarzy

8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy

Termin rozstrzygnięcia konkursu III kwartał 2019 r. Kto może składać wnioski? Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach konkursu można realizować w szczególności następujące działania: 1. Projekty służące podnoszeniu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych  uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty…

0 komentarzy