Warmińsko-mazurskie JST

Masz pytania o dotacje?

Zadzwoń lub napisz:

kom. 533 688 500
 
tel. 17 852 52 78
fax. 17 78 77 250

 
marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach dla firm ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-mazurskiego:

10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

Termin rozstrzygnięcia konkursu Czerwiec 2019 r. Kto może składać wnioski? Konkurs skierowany jest do: podmiotów leczniczych, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych lub organizacji non-profit posiadających doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych, podmiotów ekonomii społecznej posiadających doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych. Na co…

0 komentarzy

11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe

Termin rozstrzygnięcia konkursu I runda konkursu: czerwiec 2019 r.; II runda konkursu: sierpień 2019 r.; III runda konkursu: październik 2019 r. Kto może składać wnioski? Konkurs skierowany jest do podmiotów takich jak: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu…

0 komentarzy