Świętokrzyskie JST

Masz pytania o dotacje?

Zadzwoń lub napisz:

kom. 533 688 500
 
tel. 17 852 52 78
fax. 17 78 77 250

 
marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach dla firm ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego:

8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT, RPO Świętokrzyskiego

Termin rozstrzygnięcia konkursu Lipiec 2019 Kto może składać wnioski? W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.: – szkoły/placówki realizujące kształcenie ogólne w rozumieniu ustawy o systemie…

0 komentarzy