Pomorskie JST

Masz pytania o dotacje?

Zadzwoń lub napisz:

kom. 533 688 500
 
tel. 17 852 52 78
fax. 17 78 77 250

 
marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach dla firm ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego:

5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, RPO Pomorskiego

Termin rozstrzygnięcia konkursu Do września 2019 roku Kto może składać wnioski? Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności: 1) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 2) związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 3) instytucje rynku pracy, 4) związki zawodowe, 5) instytucje pomocy i integracji społecznej, 6) instytucje edukacyjne,…

0 komentarzy