Małopolskie JST

Masz pytania o dotacje?

Zadzwoń lub napisz:

kom. 533 688 500
 
tel. 17 852 52 78
fax. 17 78 77 250

 
marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach dla firm ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego:

3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR, RPO

Termin rozstrzygnięcia konkursu Maj 2019 r.   W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą przedsięwzięcia dotyczące tworzenia nowych lub rozbudowy istniejących SAG o przeznaczeniu przemysłowym/ usługowym, poprzez kompleksowe uzbrojenie lub dozbrojenie terenów inwestycyjnych, w tym m.in.: wyposażenie w niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturę, tworzenie na ich terenie wewnętrznych układów komunikacyjnych, tj.…

0 komentarzy

11.2 Odnowa obszarów wiejskich, RPO Małopolskiego

Termin rozstrzygnięcia konkursu czerwiec 2019 r. Kto może składać wnioski? jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, instytucje kultury, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe), kościoły i związki wyznaniowe oraz…

0 komentarzy

Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, rozwiązywanie problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP), pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ…

0 komentarzy

9.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe

[et_pb_section fb_built=”1″ transparent_background_fb=”default” admin_label=”section” _builder_version=”3.0.47″][et_pb_row admin_label=”row” _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”] Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9.…

0 komentarzy

RPO Małopolskiego. 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR,  Typ projektu A. realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie,…

0 komentarzy

RPO Małopolskie. 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR. W ramach przedmiotowego konkursu wspierane będą przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych, 13 realizowane w szczególności przez budowę…

0 komentarzy

2.5 PO WER Skuteczna pomoc społeczna – Konkurs dedykowany dla Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

PO WER 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – Konkurs dedykowany dla Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

0 komentarzy

RPO Małopolskie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR

9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR. W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację inicjatyw zwiększających dostępność oraz jakość usług kierowanych do osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów.

0 komentarzy

RPO Małopolskie 3.1.2. Strefy aktywności gospodarczej – SPR

3.1.2. Strefy aktywności gospodarczej – SPR. W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą przedsięwzięcia dotyczące tworzenia nowych lub rozbudowy istniejących SAG o przeznaczeniu przemysłowym/ usługowym, poprzez kompleksowe uzbrojenie lub dozbrojenie terenów inwestycyjnych.

0 komentarzy

RPO Małopolskie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych

4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej.

0 komentarzy