Kujawsko-pomorskie JST

Masz pytania o dotacje?

Zadzwoń lub napisz:

kom. 533 688 500
 
tel. 17 852 52 78
fax. 17 78 77 250

 
marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach dla firm ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Kujawsko-pomorskiego:

Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną [konkurs nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-299/19]

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, tj. inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych realizujących wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi (konkurs Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-299/19). Termin: od 2019-08-19…

0 komentarzy

9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT

Termin, do którego można składać wnioski  14 czerwca 2019 r. Kto może składać wnioski? O dofinansowanie projektu może ubiegać się jednostka samorządu terytorialnego i/lub jej jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną. 1. Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, świadczone w lokalnej społeczności obejmujące: a. tworzenie i…

0 komentarzy

9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT

Termin rozstrzygnięcia konkursu październik 2019 r. Kto może składać wnioski? O dofinansowanie projektu może ubiegać się jednostka samorządu terytorialnego i/lub jej jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną. W przypadku realizacji projektu partnerskiego liderem może być podmiot wskazany powyżej, natomiast partnerem/mi każdy z następujących podmiotów: a)    jednostki samorządu terytorialnego i/lub jej jednostka…

0 komentarzy