Dolnośląskie JST

Masz pytania o dotacje?

Zadzoń lub napisz:

kom. 533 688 500
tel. 17 852 52 78
fax. 17 78 77 250

 

marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach dla firm ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego:

 Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkurs horyzontalny

http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-dla-poddzialania-9-2-1-dostep-do-wysokiej-jakosci-uslug-spolecznych-konkurs-horyzontalny/

0 komentarzy

10.4.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT AW

Termin, do którego można składać wnioski: 20 maj 2019 r. do godziny 15.00 Typy beneficjentów: Beneficjentami mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst; organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe; placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie…

0 komentarzy

3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW

Na co można otrzymać dofinansowanie? Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, tj.: 3.3.C projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej (budowa oraz…

0 komentarzy