Zachodniopomorskie FIRMY

Masz pytania o dotacje?

Zadzwoń lub napisz:

kom. 533 688 500
 
tel. 17 852 52 78
fax. 17 78 77 250

 
marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach dla firm ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego:

1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, RPO Zachodniopomorskiego

Kto może składać wnioski? W ramach Działania 1.1 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są: a) mikroprzedsiębiorstwa, b) małe przedsiębiorstwa, c) średnie przedsiębiorstwa, d) duże przedsiębiorstwa. Na co można otrzymać dofinansowanie? 1) W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące zakup usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem nowego lub ulepszonego…

0 komentarzy

8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej, RPO Zachodniopomorskiego

Termin rozstrzygnięcia konkursu 2019-03-04 Kto może składać wnioski? O dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach działania 8.1 mogą się ubiegać: wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i…

0 komentarzy

RPO Zachodniopomorskiego. 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Kto może składać wnioski? W ramach Działania 9.3 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są: jednostki…

0 komentarzy

RPO Zachodniopomorskie 9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego określonego dla Działania 9.3. 5. W ramach konkursu wspierane będą działania mające na celu: włączenie społeczne marginalizowanych grup z obszarów zdegradowanych i peryferyjnych, niwelowanie wszystkich zjawisk związanych z problemami społecznymi dotyczącymi danych obszarów (poprzez kompleksowe działania).…

0 komentarzy

RPO Zachodniopomorskie 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu

2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu. W ramach niniejszego konkursu wsparcie udzielane będzie w ramach jednego typu projektów, tj. Typ 3 projekty zwiększające świadomość ekologiczną.

0 komentarzy

RPO Zachodniopomorskie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw

1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw, mający na celu ukierunkowanie przedsiębiorstw na zwiększenie stopnia kooperacji z partnerami krajowymi, jak i zagranicznymi, co pozwoli lepiej wykorzystać istniejący potencjał rozwoju gospodarki regionu, szczególnie w obszarze innowacyjnych MŚP.

0 komentarzy

PO WER 4.3 Współpraca ponadnarodowa

PO WER 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu: Wypracowanie rozwiązań w obszarze rewitalizacji w sferze społecznej, mającej na celu włączenie społeczne grup defaworyzowanych z obszarów rewitalizowanych miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze.

0 komentarzy