Wielkopolskie FIRMY

Masz pytania o dotacje?

Zadzwoń lub napisz:

kom. 533 688 500
 
tel. 17 852 52 78
fax. 17 78 77 250

 
marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach dla firm ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Wielkopolskiego:

8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy

Termin rozstrzygnięcia konkursu III kwartał 2019 r. Kto może składać wnioski? Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach konkursu można realizować w szczególności następujące działania: 1. Projekty służące podnoszeniu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych  uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty…

0 komentarzy