Podlaskie FIRMY

Masz pytania o dotacje?

Zadzwoń lub napisz:

kom. 533 688 500
 
tel. 17 852 52 78
fax. 17 78 77 250

 
marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach dla firm ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podlaskiego:

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, RPO Podlaskiego

Termin rozstrzygnięcia konkursu III-2019 Kto może składać wnioski? O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:Podmioty z obszaru realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, z wyłączeniem osób fizycznych. Typ wnioskodawcy: -Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, -Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, -Organizacje pozarządowe,…

0 komentarzy

RPO Podlaskie 6.3 Ochrona zasobów bio i georóżnorodności oraz krajobrazu

6.3 Ochrona zasobów bio i georóżnorodności oraz krajobrazu.

0 komentarzy

PO WER 4.3 Współpraca ponadnarodowa

PO WER 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu: Wypracowanie rozwiązań w obszarze rewitalizacji w sferze społecznej, mającej na celu włączenie społeczne grup defaworyzowanych z obszarów rewitalizowanych miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze.

0 komentarzy