Podkarpackie FIRMY

Dotacje-unijne-podkarpackie

Masz pytania o dotacje?

Zadzwoń lub napisz:

kom. 533 688 500
 
tel. 17 852 52 78
fax. 17 78 77 250

 
marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach dla firm ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podkarpackiego:

1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R

Termin rozstrzygnięcia konkursu Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – 11 marca 2020 r. IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu. Kto może składać wnioski? O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa spełniające warunki określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020 oraz Regulaminie konkursu.…

0 komentarzy