Dolnośląskie FIRMY

Masz pytania o dotacje?

Zadzwoń lub napisz:

kom. 533 688 500
 
tel. 17 852 52 78
fax. 17 78 77 250

 
marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach dla firm ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego:

9.1 Aktywna integracja

 Kto może otrzymać dofinansowanie? Mikroprzedsiębiorstwa Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa – do 35% wydatków kwalifikowanych (od 200 tys. zł do 2 mln zł); MŚP tworzące powiązania kooperacyjne; Szkoły wyższe i ośrodki naukowe; Instytucje otoczenia biznesu; Organizacje pozarządowe; Osoby fizyczne. Na co można otrzymać dofinansowanie? Dokładne informacje na temat wsparcia projektów zawiera…

0 komentarzy

1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców konkurs horyzontalny

Termin składania wniosków od 28.05.2019 do 02.07.2019 Na co można otrzymać dofinansowanie? Przedsiębiorstwa i innowacje: rozbudowa infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych i szkołach wyższych; realizacja przez przedsiębiorstwa projektów badawczych – samodzielnie bądź we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi; tworzenie i rozbudowa zaplecza…

0 komentarzy

10.4.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT AW

Termin, do którego można składać wnioski: 20 maj 2019 r. do godziny 15.00 Typy beneficjentów: Beneficjentami mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst; organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe; placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie…

0 komentarzy