7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2019-08-26

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
  •  organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność statutową lub gospodarczą w obszarze usług społecznych użyteczności publicznej,
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • świadczenie usług społecznych (m.in. asystenckich i opiekuńczych) w celu zwiększenia ich dostępności.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

  • 31 880 664,14 zł.

Grupa Doradcza B‑Consulting Bartłomiej Gębarowski oferuje Państwu kompleksową usługę opracowania, wdrożenia, zarządzania i rozliczenia projektu wg autorskiego modelu 4D, opartego o cztery wymiary, czyli NAPISZ-URUCHOM-WESPRZYJ-ROZLICZ

Przez cały okres trwania projektu jesteśmy do dyspozycji naszych Klientów, służąc pomocą i wieloletnim doświadczeniem na każdym etapie realizacji.Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 17 852 52 78 lub 533 688 500.

Zapytania można również wysyłać na adres e-mail: marketing@b-consulting.pl.
Aktualne informacje o konkursach i naborach ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla województwa Małopolskiego, znajdą Państwo na stronie www.b-consulting.pl