7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej: RPZP.07.02.00-IP.02-32-K50/19 nabór ogłasza Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie