10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Kwiecień 2019 r.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

  • podmioty lecznicze,
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe lub organizacje non-profit posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych,
  • podmioty ekonomii społecznej posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Realizacja programów profilaktycznych opracowanych na szczeblu krajowym pod nadzorem MZ w zakresie raka piersi, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

•85 % dla publicznych i niepublicznych podmiotów leczniczych

•95% dla podmiotów niepublicznych, innych niż podmioty lecznicze

•w przypadku państwowych jednostek budżetowych, maksymalny całkowity udział środków publicznych w wysokości 85 % wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu pochodzi w całości ze środków UE.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 457 483,95 złotych

 

Grupa Doradcza B‑Consulting Bartłomiej Gębarowski oferuje Państwu kompleksową usługę opracowania, wdrożenia, zarządzania i rozliczenia projektu wg autorskiego modelu 4D, opartego o cztery wymiary, czyli NAPISZ-URUCHOM-WESPRZYJ-ROZLICZ

Przez cały okres trwania projektu jesteśmy do dyspozycji naszych Klientów, służąc pomocą i wieloletnim doświadczeniem na każdym etapie realizacji.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 17 852 52 78 lub 533 688 500.

Zapytania można również wysyłać na adres e-mail: marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla województwa Małopolskiego, znajdą Państwo na stronie www.b-consulting.pl